به ما بپیوندید

کار کردن افتخاری

ما به کمک کنندگان افتخاری که به ما دراین پروژه کمک کنند و ما را در این راستا حمایت کنند، نیازمندیم و به آنها در تیم خود خوش آمد می گوییم. اگر شما دوست دارید، دریک محیط مهربان همراه دیگر دانشجویان و کارکنان به پناهندگان کمک کنید، برای تسهیل مشکلات آنها بکوشید و آنها را حمایت کنید، می توانید با ما درتماس شوید و یا خود را از طریق ایمیل به ما معرفی کنید.

ما خصوصاً در جستجو کمک کنندگانی هستیم که ما را در پاسخگویی و ترجمه سؤالات کمک کنند.

ویرایش و پاسخگویی به سؤالاتی که ما از طریق اپ دریافت می کنیم از وظیفه های کاری محصوب می شود.

ما همچنین به مترجمان زبان های انگلیسی، عربی، روسی، فارسی، اردو و تیگرینیا نیازمندیم.

ما خوشحال می شویم اگر شما مایل به کمک به ما هستید. لطفاًاز طریق آدرس زیر با ما در تماس شوید:

bewerbung@allesrechtens.de

کمک های مالی

کمک های نقدی نیز ما را بسیار خوشحال می کند تا ما بتوانیم اپ و صفحه اینترنتی خود را همواره به صورت رایگان دراختیارهمگان قرار دهیم.

اگر شما مایل به کمک نقدی به ما هستید، لطفاً با ما از طریق ایمیل زیر در تماس شوید و ما را خوشحال سازید. سپس ما اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار خواهیم داد.

spenden@allesrechtens.de