متمم یا کمکی حمایت (subsidiärer Schutz) څه معنی لري؟

 In

کمکی حفاظت هغه کسان ترلاسه کولای شی چی د پناه غوښتنی او خوندی توب د حق نه محروم پاتی شوی وی. مګر په خپل هیواد کی په’جدي زیان’ ګواښل کیږي او هلته د ساتنې حق ترلاسه نه کړي. يو جدي زیان کولای شي د مرګ د سزا، شکنجه، د غیر انساني چلند او يا د ژوند ګواښ وي.