زه څنګه کولای شم د قانوني مرستو له ېو دفتر یا یو وکیل څخه د خبرو وخت ونیسم؟

 In

د دې لپاره چې په يوه حقوقي د مرستو دفتر کی د ټاکلو یا وخت لپاره، تاسو کولاي شي د دفتر د پرانيستلو ساعتونو په وخت کی او يا د تليفون يا ايميل له لارې د ټاکلو وخت ونیسی . موږ تاسو لپاره په هامبورګ د حقوقی مرستو دفترونو او همدارنګه تليفوني شمېری او ایمیل ادرسونه د پرانيستلو ساعتونو پدی لستونو کی دی.

د یو وکیل څخه د وخت اخیستلو لپاره د هغه سره یی تلفون له لاری او یا هم یو بریښنا لیک واستوی . موږ د اړیکو په واسطه تاسو ته يو د اړیکو لست جوړ کړی دی.