ማሕበርና

እዚ ማሕበር ትምሃሮ፣ ሙሩቓትን በዓል ሞያታትን ዝሓቆፈ እዩ።

ናይ ኢንተርፕርዩነርሽፕ ወይም  ኣመሰራርታ ተሞክሮታት(Herausforderung Unternehmertum)

  እዚ ፕሮጀክት ወይም ውጥን Allesrechtens.de ብናይ ጀርመን ቊጠባ ትካል ን ሀይንዝ ኒክስዶርፍ ትካል ረደኤትን ዝሕገዝ ኮይኑ፤ ኣብ መጀመርያ ዓመት ናይ እዚ ፕሮጅክት ኣብ ትሕቲ እዞም ትካላት ኮይና ናይ ገንዘብን ናውቲን ደገፍ እናተውሃበና ሰሪሕና ኢና። እዚ ዕድል ምስ ወፃእተኛታትን ስደተኛታትን ዝተሓሓዙ ናይ ሕጋዊ ምኽሪታት ሓበሬታ ወሃብቲ ንክንዓብን ብተወሳኺ ካብ sdw መርበብ ናይ ምስፍሕፋሕን ፍልጠታትን ቐሲምና ኢና።

sdw-foerderung

Nicole Ehlers

መማሓደሪ ጠበቓታት

Tian Shum

መማሓደሪ መካየዲ ገንዘብ ክፈሊ ን ሕግን

Sophia Ruiz

መማሓደሪ ናይ ዕላማ ወይም ሽቶ

Olga Milanin

ሕጋዊ ናይ ሕጊ ሓገዝ ኣገልግሎት

Florian Gareis

IT/website programming

Filiz Günyar

IT/website programming

Elias Saalmann

IT/website programming, App

Paul Förderreuther

IT/website programming