ዕቑብተኛ መን እዩ? ናይ ዕቑብተኛታት ጄኔቫ ስምምዕነት /Geneva Convention/ ከ ታይ ይብል?

 In

ናይ ዕቑብተኛታት ጄኔቫ ስምምዕነት /Geneva Convention on Refugees/ ዕቑብተኛ ታይ ማለት ከምዝኾነ የብራህርህ። ዕቑብተኛ ማለት ብሰንኪ ዓሌት ፣ ሃይማኖት ፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኡን ኣካል ጉጅለ ብምዃኑን ምክንያት ካብ ዓዱ ንክስጎግ ዝግደድ ሕብረተሰብ እዩ። ከክንዲ ዕቑብተኛ ዝብል ቃል ስጉግ ወይም ስደተኛ ዝብሉ መፀውዒታት እውን ሉሙዳት እዮም። ሓደ ውልቀሰብ ዕቑብተኛ ክበሃል ዝክእል ብ ናይ ዕቑብተኛታት ጄኔቫ ስምምዕነት መሰረት እቶም መመዘኒታት እንተማልእ ጥራይ እዩ።