ኣብ ጀርመን ድሕሪ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ምቕራበይ ቆልዓ ተወሊደኸ ታይ ክገብር ኣለኒ?

 In

ብድሕሪ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ምቕራበይ ቆልዓ ተወሊዶም እቲ ህፃን ዑቕባን ንክርክብ ንናይ መንግስታዊ በዓል ስልጣናት ከፍልጡ ኣለዎም ።