ኣብ ዓደይ ዘሎ ኹነታት ተተማሓይሹ ናይ ዑቑብተኛንት ብቑዑነተይ ብበዓል ስልጣናት ውድቂ ይገብሮዶ?

 In

እወ! ኣብ ዓዶም ዘሎ ኹነታት ተተማሓይሹ ምምሕዳራት ናይ ዑቕባ መጠቕታኦም ውድቂ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም።ከምኡውን ብናይ ሓሰት መረዳእታትንናይ ዑቕባ ዝረኸቡን ይሓውስ ።