ኣብ ሞንጎ ናይ ውፃእተኛታት ዑቕብተኛታትን ሕጊ ዘሎ ኣፈላላይ ታይ እይ?

 In

ናይ ወፃእተኛታት ሕጊ ስለ ናብ ጀርመን ዝኣትዩን ኣብ ጀርምን ዝንብሩ ና ጀርመን ዜግነት ዘይብሎም ወፃእተኛታት ዝግደስን ናይ መኖርያ፣ ስራ ፍቓድ ዝረኽብሉ ዕድላትን ን ማሕብራዊ ሓገዛትን ።

ናይ ዑቕባ ሕጊ ምስ ናይ ስደተኛታት ደረጃን ናይ መንበሪ ፍቓድን ዝተትሓሓዙ ጉዳያትን ዝቆፃፀ እዩ።