ናይ ዘይርጉፅንት ስሚዒት እንታይ ማለት እዩ?

 In

ክሳብ እቲ ጥርዓኖም መልሲ ዝብሃቦ ብበዓል ስልጣናት ዝግበሩ ኣተኣላልያታት ጠጦው ንከብሉ ናይ ዘይርጉፅነት መመልከታ ክሓቱ ኣለዎም እዚ ማለት ምንም ዓይነት ናይ በዓል ስልጣናት ትእዛዝ ክፍፅሙ ኣይግደዱን።