ናይ ዑቕባ ሓታቲ መን እዩ( ein Asylantragsteller / eine Asylantragstellerin)?

 In

ናይ ዑቕባ ኣመልካቲ ማለት ናይ ዑቕባ መጠየቕታ ኣቕሪቡ ነገር ግን ካብ በዓል ስልጣናት ገና መልሲ ዝይረኸበ ወገን እዩ።