ናይ ዑቕባን ምልኽታይ መልሲ ንክረክብ ክንደይ ግዜ ይወስደሉ ከይዲ?

 In

ድሕሪ ናይ ዑቕባን ሕቶ ምቕራቦም ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ዝምልከቶ ኣካል መልሲ ይበሃቦም።ኮይኑ ግን ኣብዚ ሐዚ እዋን ናይ ጠየቕቲ ቑፅሪ ስለዝበርከተ ካብ ሹዱሽተ ክሳብ ዓመት ይወስድ እዩ።