ናይ ዑቕባን ሓገዝ ዝህባ ሃገራት መን እየን (sichere Drittstaaten)?

 In

ብ ሕጊ ኣገባብ ናይ ዑቕባን ሓገዝ ይህባ ትባሂለን ዝጥቀሳ ሃገራት መሰረት ኣብ ዑቕባን እትህብ ሃገር ውሽጢ ኮይኖም ንጀርመን ዘቕርቡዎ ናይ ዕቑባን ሕቶ ጀርመን ናይ ምንፃግ መሰል ኣለዋ ። እዚ ማለት ነቲ ዑቕብተኛ መጀመርያ ዝተቀበለቶ ዓዲ ናይ መዕቖቢ ሓገዝ ሓላፊንት ትወስድ።

ነኣብነት ሓደ ስደተኛ ኣብ ግሪክ ዓሪፉ ደሓር ናብ ጀርመን እንተኬዱ ናይቲ ስደተኛ ናይ መዕቕቦ ሓገዝ ሓላፊነት እትወስድ ግሪክ እያ።

ናይ ዑቕባን ሓገዝ ይህባ ትባሂለን ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ውሽጢ ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ከም ኖርወይ ፣ ሲዊዘርላንድ ብተወሳኺ ድማ ሴኒጋል፣ ማሶዶንያ፣ ሴሪዓ፣ ጋና፣ ባስንያ፣ ኣልባንያ፣ ኮሶቮ፣ ሞንቶኔግሮን ኣርዝጎቪንያ የጠቓልል። ኣልጀርያ ፣ ሞሮኮን ቱኑዝያን ድማ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2016 ብፌደራላዊ ቤት ምኽሪ ውጥን መሰረት ናብተን ናይ ዑቕባን ሓገዝ ይህባ ትባሂለን ዝተጠቕሳ ሃገራት ክቀላቀላ መደብ ተታሒዝወን እዩ።

ኣብ ሓደ ሓደ ኩነታት ድማ ን ጀርመን ናይ ዑቕባን መሕተቶ ኣቕሪቦም ንክረኣየሎም ይኽል እዩ።ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ናይ ሕጊ በዓል ሞያትት ንኸማኽሩ ይምከር።