ናይ ተቃዋሚ ወገን ናይ ተቓውሞ ጥርዓን ታይ ማለት እዩ?

 In

ቕድሚ ይግባይ ምባሎም ቅድሚያ ናይ ተቓውሞ ጥርዓን ክቐርብ ኣለዎ።በዓል ስልጣናት ቕድሚ ውሳነ ምሃቦም ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ተቓውሞ ጥርዓን ይርእዩዎ ኣንድሕር ናይ ተቓውሞ ጥርዓኖም ተቐባልነት ዘይረኸበ ኣብ ዝተውሃቦም ናይ ገዜ ገደብ ክሲ ከቕርቡ ይኽእሉ። በዚ ምኽንያት ኣቐዲሞም ሽዑ ን ሽዑ ናይ ጠበቓ ወይም ሕጋዊ ሓገዝ ዝህቡ ኣካላት ሓገዝ ንክረኽቡ ይምከር ።