ናይ መደገፍታ ሓገዝ ታይ ማለት እዩ?

 In

ዑቕባን ክበሃዎ ን ናይ ስደተኛ ሓገዝ ክረክብን ዘይኽእል ግን ኣብ ዕዱ ኢሰብኣዊ ዝኾኑ መቕፃዕትታን   ከበድቲ ስቅያት በፂሕዎ ሓገዝ ዘይረኸበ ናይ መደገፍታ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል።