ናይ መዕቖቢ ሓገዝ ንመን እዩ ዝግበኦ (ein Asylberechtigter / eine Asylberechtigte)?

 In

መዕቕቦ ዝግበኦ ማለት ኣብ ዓዱ ብሰንኪ ፖለቲካን ካልኦት ችግራትን ስቅያት ዝበፅሖን ናብ ካልእ ወፃእተኛ ዓዲ ናይ ቕበላን ሓገዝን ሕቶ ኣቕሪቡ ተቐባልነት ዝረኸበን ወገን እዩ። ስለዚ ብ ናይ ዕቑብተኛታት ጄኔቫ ስምምዕነት መሰረት ናይ መዕቕቦ ሓገዝ ይግበኦ።