ናይ መልሲ ዘይምርኻብ ክሲ ጥርዓን ምቕራብ ወጻኢታት?

 In

ብምኽንያት ኣወንታዊ ዝኾነ ናይ ምምሕዳር መልሲ ጉዳዮም ብድጋሚ ንክረኣየሎም ናይ ጥርዓን ተቓውሞ ንምቕራብ ወጻኢ ይሓትት እዩ።ናይ ወጻኢታት መጠን ብ መሰረት ተቓውሞኦም ዘቕረቡሉ ፌደሬሽንን ንክረኣየሎም ዝወስዶ ግዜን ይውሰን።ክሶም ተተሳዒሩ ባዕሎም ኩሉ ወጻኢ ይሽፍኑ ተሲዒሮም ድማ ካብ ምንም ዓይነት ወጻኢ ነፃ ይወፁ።