ናይ መልሲ ዘይምርኻብ ክሲ ጥርዓን ምቕራብ ሳዕቤናት ታይ እዮም?

 In

እቲ ፍርድቤት እዚ ፀገም ተገንዚቡ ካብ ዝምልከቶም ናይ ምምሕዳር በዓል ሰልጣናት ቕልጡፍ መልሲ ንክረኽቡ ይሕግዝ ኮይኑግን ዑቕባን ይበሃዎም እዩ ማለት ኣይኾነይ። እቲ ምምሕዳር ወሲኑ ነገር ግን ዑቕባ ተዘይተቕቢሉ ብቻ ክኸሱ ይኽእሉ።