ናይ መልሲ ዘይምርኻብ ክሲ ጥርዓን ምቕራብ ወጻኢታት?

 In

ከከም እቲ ኩነታት ይውሰን ንኣብነት እንድሕር ክሶም ሲዒሩ እቲ ምምሕዳር ባዕሉ ወጻኢኦም ይሽፍኖ ከምኡን ብኣንጻሩ ተተሳዒሮም ወጻኢኦ ባዕሎም ይሽፍኑ።በዚ ምኽንያት ድማ ኣቐዲሞም ናይ ሕጋዊ ሓገዝ ግልጋሎት ንምርካብ ክምዝገቡ ይምከር።ናይ ሕጋዊ ሓገዝ ተተዋሂብዎም ምንም ዓይነት ወጻኢ ኣይግብሩን ዋላ እውን ተተሳዒሮምውን።