ተቃውሞታት ከመይ ይእለዩ?

 In

ድሕሪ ናይ ፅሑፍ ተቃውሞ ምቕራቦም፤እቲ ምምሕዳር ከም ዝበፀሖ የፍልጦም እዩ። እቲ ምምሕዳር ሓሳቡ ተዘይቐይሩ ተቃውሞኦም ብ ኻልእ ምምሕዳር ንክረአየሎም ይግበር።እቲ ምምሕዳር ሓቢሮም ንምንግጋር ክእንግዶም ይኽእል ብ ኣካል ናይ ምርካብ ግዴታ እንኳ ተዘይሃለዮ ነገርግን ጉዳዮም ብዝርዝር ንምርዳእ ዝበለፀ መማረፂ እዩ።

እዞም ምምሕዳር ውሳነ ምስ ሃቡ ወድያም ሰለ እቲ ውሳንኦምን ምኽንያትን የፍልጡዎም እዮም።ኣብቲ ውሳነ ቕሬታ ዘለዎም ክሲ ከቕርቡ ይኽእሉ።