ብ ዘይዕባ መልሲ ዘምውሃ ናይ ጥርዓን ክሰይ ከመይለየ ከቕርብ ይኽእል?

 In

ኣንጻር ምምሕዳር ኣብ ዝግብርዎ ክሲ ናይ ጠበቓ ምኽሪ ተመራፂ እዩ ምኽንያቱም ዘለዎም ሕቶታን ክምልሱሎም ብዙሕ ልምዲ ዘዳበሩን ስለዝኾኑ።