ሕጋዊ ሓገዝ ታይ ማለት እዩ?

 In

ናይ ፍርድቤት ጉዳያትን ጠበቓ ንሙቑፃርን ገንዝብ ይድሊ እዩ ነገር ግን እዚ ወጪ ክሽፍኑ ዘይኽእሉ ተኾይኖም ናይ ሕጋዊ ሓገዝ ማመልከቻ ብምቕራብ ውፃኢኦም ንኽሽፍነሎም ይሕግዝ። እዚ ሓገዝ ክምርካብ ሲዒቡ ዝተጠቐሰ ና መመልከቲ ፎርም ይምላኡ http://www.justiz.de/formulare/zwi_bund/zp1a.pdf

ናይ ሕጊ ኣማኻሪ፣ ጠበቓኦም ውይም ኣብ ኣከባቢኦም ዝርከብ ፍርዲቤት ናይ መመልክቲ ፎርም ተመሊኡሎም እዞም ኣካላት ልምዲ ዘለዎም ስልዝኾኑ ሕጋዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድሎም ዓብዪ ።