ሓገዝ ዘድልዮ (schutzberechtigt) ወይም ክፀንሕ ዝግበኦ (bleibeberechtigt)መን እዩ?

 In

ሓገዝ ዘድልዮ ወይም ክፀንሕ ዝግበኦ ማለት ዑቕባ ፣ናይ ስደተኛ ን ካለኦት ሓገዛትን ንምርካብ ብቑዕ ዝኾነን በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ጀርመን ንክፀንሕ ፍቓድ ዝረከበ ውልቀሰብ እዩ።