من پیامی مبنا بررد شدن درخواست پناهندگی خود دریافت کردم و مجبور به بازگشت به کشور خود هستم. اما من بیمار هستم و در کشور من امکانات پزشکی مجهز وجود ندارد. من چه می توانم انجام دهم؟

 In

با وجود رد شدن درخواست شما، شما مجبور به بازگشت به کشور خود نیستید در صورتی که دلایل مشخصی وجود داشته باشند. یکی از این دلایل بیماری است: اگر شما بیماری سختی داشته باشید و امکانات پزشکی در کشورشما به قدری بد باشد که زندگی شما درخطرباشد و یا بیماری روز به روز وخیم ترشود. دراین صورت بهتراست به مرکزمشاوره و یا وکیل مراجعه کنید.