این مطلب نیز در دسترس است: deDeutsch, enEnglish, arالعربية, tiትግርኛ, urاردو , ruРусский
در
  - مدت انتظار   موضوعات مشاوره   - ویزا، اجازه اقامت، اجازه سکونت، اقامت دائم - ویزا برای دورهم جمع شدن اعضای خانواده و یا دیدار اعضای خانواده - مجاهرت کاری، اقامت برای مؤسسان شرکت ها، مهاجرت بشر دوستانه - ازدواج با آلمانی ها یا خارجی ها - شهروندان اروپایی، کار و اقامت - تعهدات پاسپورتی و مدارک شناسایی - تغییر تابعیت - مسائل مربوط به رد مرز و ترک خاک و محافظت از آن - مسائل مربوط به ممنوع الورودی و مدت آن image
نقشه
نشانی
Kaiser-Wilhelm-Str. 89,
20355 Hamburg
زبان
آلمانی
ترکی